• (0414) 681 20 07
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Muzaffer SEZER

Muzaffer SEZER
Strateji Geliştirme Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07 Dahili:127
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • a) Müdürlüğü bağlı büroların çalışmalarının koordinasyonundan, belediyedeki müdürlükler arası ve diğer resmi kurumlarla olan tüm yazışmalar ile yapılan çalışmalardan, Müdürlükte yapılan tüm işlemlerin tetkikinden sorumludur.
  b) Müdürlüğün bağlı bulunduğu Belediye Başkanı ile Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak görev yapar. 
  c) Müdürlüğün ita amiri olarak, çalışanların her türlü özlük yazışmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu hükümleri gereğince işlem yapmakta yetkilidir.
  ç) İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde, Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları içerisindeki işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.
  d) İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarını içerisindeki işlemlerin yürütülmesinden yetkili ve sorumludur.

  • Plan Proje Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Plan ve Proje Birimi

© 2021 - Hilvan Belediyesi resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL