• (0414) 681 20 07
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Önder BAYRAK

Önder BAYTAK
Ulaştırma Hizmetleri Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07  Dahili:126
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • (1) Hilvan Belediye Başkanlığı Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü , 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/3751 sayılı Kararı’ gereğince, Hilvan Belediye Meclisinin 08/06/2007 tarih ve 2007/67 numaralı kararıyla kurulmuştur. 
    (2) Hilvan Belediye Başkanlığı Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü; Yazı İşleri Birimi, Satın Alma Biriminden oluşur.

    • Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
    • Satın Alma Birimi

© 2021 - Hilvan Belediyesi resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL