Evlilik İşlemleri

MÜRACAAT

 Müracaat için, çiftlerin  09.oo-11:30 ile 13.oo-15.30 saatleri arasında birlikte gelmeleri zorunludur. Cuma günleri müracaat, saat 11:30 da biter.  “Eksik evrakla kesinlikle kayıt Kabul edilmez”. Ülkemizde, Eelilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?

Kimler hangi durumda Evlenemez?

Evlenmek için,nereye Nasıl Hangi Belgelerle Başvurulur?

Evlenebilmek için Sağlanması Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bir Kadın Evlendikten Sonra da Kendi Soyadını Kullanmak İstiyorsa Ne Yapmalıdır?

Bir Türk’ün Bir Yabancı veya İki Yabancının Birbirleriyle Türkiye’de Evlenme koşulları nelerdir?

Evlenmenin Oturulan yerden başka yerden yapılmasının koşulları nelerdir?

Evlilik sonrası Ne Tür Bir Belge Verilmektedir?

EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

Erkek veya kadın Onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

Onsekiz yaşını doldurmamış,Onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcisinin izniyle evlenebilir.

Ancak,Hakim olağan üstü durumlarda Onaltı yaşını doldurmuş olan Erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.

KİMLER HANGİ DURUMDA EVLENEMEZ ?

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar.

Hısımlılık bağı olanlar evlenemez.

Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemiyenler: gaiplik durumunda,evliliğin feshine dair Mahkeme kararı alamayanlar evlenemez.

Evlilik sona ermişse,kadın,evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğum yaptığında bu süre biter.kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri halinde Mahkeme bu süreyi kaldırır.)

Akıl Hastaları,evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını,resmi sağlık raporu ile belgelendiremiyenler, evlenemezler.

EVLENMEK İÇİN NEREYE NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

Birbirleriyle evlenecek erkek ve kadın,içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.

Başvuru,kadın ve erkek tarafından düzenlenmiş Evlenme beyannemesi ile yapılır.

Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması,başvuruyu kabul eden memur tarafından onaylanır.

EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR

Çiftlerden her biri için 4 adet vesikalık fotoğraf(Son altı ay içerisinde çekilmiş olacaktır.)

Çiftlerin en son Medeni Hali işlenmiş T.C. kimlik numaralı resimli nüfus cüzdanları, aslı ve fotokopileri(Yıpranmış, Soğuk damga belli olmayan, çocukluk fotoğraflı nüfus cüzdanları olanlar kabul edilmeyecektir

Çiftlerin Fotoğraflı Onaylı Sağlık Raporları (Aile Hekimlerinden veya Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan Nikah İçin İbaresi bulunacaktır.

Nikah Başvurusuna Çiftler birlikte müracaat edecektir.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARIN EVLİLİĞİ İÇİN HİLVAN BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞUNDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

MÜRACAAT:

HİLVAN İLÇE BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU

BİLGİ İÇİN ….

 MÜRACAAT SAATTLERİ:

Pazartesi –Salı – Çarşamba-  Perşembe – Cuma günleri arası Mesai Saatleri içerisinde

BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

Bu hakkın dayanağı Türk medeni Kanunun 187.maddesidir. Belediye evlendirme memurluğuna,yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece kadın,kocasının soyadı önünde önceki soyadınıda kullanabilir.

BİR TÜRK’ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk Evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek,bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının Evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar içinde kullanılır.

Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe ‘Evlenme ehliyet belgesi’ alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinde anne ve baba adı geçmiyor ise doğum belgeside alacaklardır.

Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimine başvuru yapıldığında,Evlenme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

Yabancı erkek veya bayan Türkçe okuma yazma bilmiyor ise yeminli tercüman getireceklerdir.

Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR

Evlenme Töreni biter bitmez Evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

Mutluluklar Dileriz.

Ali Aslan BAYIK

Hilvan Belediye Başkanı