Aşağı Kamış ve Uzuncuk Kırsal Mahalle Camilerinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmaları

Aşağı Kamış ve Uzuncuk Kırsal Mahalle Camilerinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalamız devam ediyor.