• (0414) 681 20 07
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarihçe

Hilvan Tarihçe

Hilvan Tarihçe

Hilvan, M.Ö. 4.000 yıllarına dayanan eski bir tarihe sa­hiptir. Halk arasında Pala Gır olarak adlandırılan höyük, Neolotik Çağa uzanan ilk yerleşim yeri olarak bilinmek­tedir.

19. Yüzyılın başlarında aşiretlerin göç etmesiyle yeni­ den gelişerek yaşam alanına dönen Hilvan, höyük ya­kınlarında bulunan ve tahıl işlemek amacıya kullanılan bazalttan yapılmış dibekten dolayı Karacurun (Cırne Reş) adınıalmıştır.

Karacurun adıyla anılan Hilvan, daha önce bölgenin en eski nahiyesi olarak bilinen Hoşin'e uzun süre bağlı kal­mıştır.

30.05.1926 yılında 877 Sayılı Kanunla; bağışlamak ve affetmek anlamına gelen Hilvan adıyla Urfa'ya bağlı ilçe olmuştur.

Hilvan'a bağlı birçok kırsal mahallede bulunan höyükler­ de çeşitli çanak çömlek ve tarihi kalıntılara rastlanmıştır . Şimdiye kadar bilimsel arkeolojik kazılar yapılmadığın­ dan dolayı tarihçesi hakkında net bir bilgi bulunmamakadır.

Düz bir ova şeklinde verimli arazilere sahip olan Hilvan'ın 5'i merkez olmak üzere toplam 69 mahallesi bulunmak­tadır.

 

© 2020 - Hilvan Belediyesi resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL