Kültürel Değerler

Nevali Çori

GAP Projesi ile baraj sularının altında kalan Hilvan’ın Kantara Bölgesindeki Nevala Çori Höyüğü M.Ö. 8500- 8000 tarihlerine uzanmaktadır.1983 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında, Heidelberg Üniversitesi’nden Prof. H. Hauptmann danışmanlığında başlamış kazı çalışmalarında elde edilen bulgularda Nevala Çori’nin dinsel bir merkez olduğu kabul edilmiştir. Kazı­larda ilk Tunç, Kalkolitik ve Akeramik Neolitik dönemle­re ait tabakalara rastlanmıştır. Yapılan kazılarda dünya­nın ilk heykeli olarak kabul edilen kireçten yapılmış insan kafası figürü Göbeklitepe’ye giden tarih yolunun başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Hilvan-I Ali Halil

Hilvan-ı  Ali  Halil  resmi  adıyla  Balkı  köyünün  bulunduğu  yer  ve  bu   köyün   1   km   kadar kuzeydoğu sunda yer alan Dikme Tepesi ‘ nin üzerinde tarihi yerleşme yerinin ilk kurucuları ve ilk is mi, tarih boyunca kimlerin egemenliğinde kaldığı hakkında tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi geçmemektedir.

Özveren Köyü

Özveren köyünde tarihi kale kalıntıları ve burç kalıntıları bulunmaktadır. Ait olduğu dönemle ilgili arkeolojik araştırmalar bulunmamaktadır.